top of page

Utvärdering

Tack för att du svarar med dina viktiga synpunkter, så vi kan utveckla vår Österrikeresa ännu mer. Skriv gärna i övriga kommentarer. 

Skalan 1-6 innebär:

1 = dåligt

2= mindre bra

3= ganska bra

4= Bra

5= mycket bra

6= utomordentligt

Frågorna 3-6 gäller ditt helhetsintryck, resten av frågorna är mer specifika.

1) Hur fick du FÖRST info om resan?
2) Vad tyckte du om infon innan resan?
3) Hur upplevde du bussresan dit och hem?
3a) Passade upphämtningsplatsen?
3b) Informationen på bussen?

Tack för dina svar!

bottom of page