top of page

Info Covid-19

OBS: Nedanstående gäller just nu men kan med kort varsel komma att ändras:

Från och med den 5 mars 2022 togs de flesta restriktioner kopplade till Covid-19 bort i Österrike men fortfarande gäller att man måste bära munskydd i affärer och på lasarett. Inresa kan ske för alla just nu, se nedan och även ovaccinerade kommer in i landet men måste vid kontroll kunna uppvisa att man haft Covid-19 infektion inom de senaste 6 månaderna eller har ett negativt PCR-test (max 72 timmar gammalt) eller ett negativt antigentest (max 48 timmar gammalt). Självklart ska giltigt PASS också medtas över gränserna. 

 

Särskilda inresebestämmelser

Vid inresa från Sverige till Österrike krävs ett Covidbevis om vaccin, genomgången infektion/antikroppar eller ett negativt covid-test. Personer med covidbevis behöver inte fylla i Pre-Travel-Clearance och inte gå i karantän efter inresa.

  • Vaccinerade personer: Ett 2-dos-vaccin är giltigt vid inresa först efter den andra dosen och gäller i högst 360 dagar från och med andra dosen. Ett 1-dos-vaccin godkänns tidigast 22 dagar efter vaccinering och gäller i högst 270 dagar från vaccineringen.
    För personer som tillfrisknat från covid-19 och har fått en dos vaccin, gäller vaccineringen 360 dagar från och med första dosen.
    Den tredje dosen gäller i högst 360 dagar.

  • Personer som tillfrisknat från covid-19: Intyg om genomgången infektion är giltigt i högst 180 dagar. Sjukdom måste vid infektionstillfället ha bekräftats medels ett molekulärbiologiskt test, exv. PCR-test. Sjukdom kan även bekräftas genom ett intyg om antikroppar mot covid-19 som inte är äldre än 90 dagar.

  • Negativt covid-test: Antingen ett PCR-test (inte äldre än 72 timmar) eller antigentest (inte äldre än 48 timmar).

Kan man inte visa upp ett giltigt Covidbevis måste man inom 24 timmar efter inresa göra ett covid-test i Österrike. I detta fall är man fortfarande skyldig att fylla i det så kallade Pre-Travel-Clearance-formuläret inför inresan.

Observera att ovanstående endast gäller för inresa och i övrigt är alla restriktioner kopplade till Covid-19 borttagna i Österrike från och med den 5 mars förutom att man måste ha munskydd på affärer och lasarett (se mer information nedan om lokala restriktioner). Mer information om inresebestämmelserna, undantag, godkända vaccin och utformning av intyg vid inresa finns på det österrikiska utrikesministeriets hemsida samt det österrikiska socialministeriets hemsida

bottom of page